Perşembe , 25 Nisan 2024

PLANSIZ SANAYİLEŞME TEKİRDAĞ’A REFAH GETİRMEDİ

   Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu kısa adıyla TÜRKONFED “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler” rapor serisine ile Trakya Kalkınma Ajansı kısa adıyla TRAKYAKA işbirliğiyle hazırlanan “Tekirdağ için Plansız Sanayileşme Tuzağından çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları” konulu raporu ile devam etti. Çorlu’da yapılan toplantıya; Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Trakya Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (TRAKYASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Süleymanoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çorlu Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadoğlu, Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ÇİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğücü, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve davetliler katıldı.

   Toplantının açılış konuşmasına TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin; “Ülkemizin kalkınma hamlesine yeni bir soluk getiren kalkınma ajansları, kuruldukları tarihten itibaren yenilikçi yapısı ve proje bazlı çalışma sistemi ile ülkemizin hedeflerine ulaşmasında önemli görevler üstlenmektedir” diyerek başladı.

   Konuşmasının devamında Şahin; TÜRKONFED ile yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarını, analizini açıklamak için toplandıklarını belirterek, Tekirdağ için ne gibi çalışmalar yürütüldüğünü açıklayacaklarını söyledi. Bölge kalkınmasına ve bölgeye yönelik yerel dinamiklerin analiz edilmesi ve bölge yatırım ortamının etkin değerlendirilmesi için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin ekonomik performansını değerlendirdiklerini belirten Şahin, bölge ekonomisine dönük farklı paydaşlarla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

   Projeyle ilgili olarak Şahin; “Çalışma kapsamında bölge illerde faaliyet gösteren iş insanları ilin yerel aktörleri ve üniversite öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, odak gurupları ile toplantılar yapılmış ve anket uygulanmıştır. Bu görüşmelerden ve anketlerden elde edilen veriler ışığında her il için bir vizyon ortaya konmaya çalışılmıştır. Bugün burada da sizlerle Tekirdağ ili için hazırlanmış olan çalışmanın sunumu için bulunmaktayız. Katılımcılık ilkeleri çerçevesinde bu raporun hazırlanmasında emeği geçen TÜRKONFED ve Ajans personellerine ve çalışmaya görüşmelerde ve odak gurup toplantılarında katkı sağlayan tüm kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

     Şahin’den sonra konuşma yapan ÇİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğücü; plansız sanayileşmenin plansız bir kentleşme yarattığına vurgu yaparak hızlı göçün demografik yapıyı da bozduğunu, çarpık kentleşme ve plansız sanayileşmenin sonuçlarının bugün ekonomik yapıda da sıkıntı yarattığını söyledi. Öğücü konuşmasını; “Sanayi denince; kendisi gibi konusu da büyük kazancı da büyük ama sorunları daha da büyük ancak bu burada bir arada barış ve huzur içerisinde yaşamalıyız. Bunu da yapabilmek için sanayicisi, işadamı, çalışanı, çevremizde yaşayan insanlar ve bizi yöneten yöneticilerimizle el ele vererek bu sorunları çözeceğiz” diyerek bitirdi.

     Öğücü’den sonra TRAKYASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Süleymanoğlu; bölgedeki gelişmenin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yönünde önemli adımlar atılacağını belirten bir konuşma yaptı.

     Süleymanoğlu’dan sonra konuşma yapan isim Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün oldu. Sülün konuşmasında özetle şunları söyledi; “Bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda da hızlı bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Bir yandan mevcut kentlerimiz büyürken, bir yandan da yeni kentler ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve ekonomik sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı, hızlı sanayileşmeyi, plansız, düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Yerel yönetimler ulusal bazda yürütülen OSB uygulamalarını referans alarak kentlerdeki sanayi yerleşimlerini şekillendirmeye başlamışlardır. Buna en büyük örnek sanayilerin OSB modeli uygulanarak şehir dışına taşınmasıdır. Hükümetimizin gündeminde olan plan değişiklikleri ve bölgemize olan ilgisi bizi ayrıca mutlu etmektedir.” Sülün konuşmasını toplantıyı organize eden TRAKYAKA’na da teşekkür ederek toplantının bölge için verimli geçmesi temennisinde bulunarak bitirdi.

   Sülün’ün ardından konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu konuşmasına TÜRKONFED’nun bölgesel kalkınmadan KOBİ’lere, mesleki eğitimden iş dünyasında kadın konusuna, istihdam ve gelir dağılımından demokratikleşme alanlarına kadar çok önemli konularda raporlar hazırladığını belirterek başladı.

   Kadooğlu  konuşmasının devamında; “Tekirdağ’ın ekonomik gelişimi, sanayinin İstanbul dışına çıkması ve ulaştırma olanakları zengin olan doğu ve batıdaki yerleşim birimlerine yönelmesi ile gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin dörtte birini oluşturan İstanbul, bu özelliği nedeniyle sanayi için en önemli bir çekim merkezidir. Sanayinin İstanbul’dan taşınmasının gündeme gelmesiyle, İstanbul’a yakın ve ulaştırma imkânları elverişli bölgeler, bu özellikleri nedeniyle sanayileşme ivmesi yakalamıştır. Bu çerçevede Kocaeli ve Bursa’nın yanı sıra İstanbul’a sadece 136 kilometre mesafede olan Tekirdağ’da, İstanbul’dan taşan sanayiye ev sahipliği yaparak gelişmeye başlamıştır. Tekirdağ’da gelişen sanayi, ilin dış ticaret performansını da yükseltmiştir. Türkiye’deki diğer illerle kıyaslandığında Tekirdağ geniş bir ürün sepetini, çok sayıda pazara ihraç edebilmektedir. Hızlı sanayileşme Tekirdağ için parlak bir performans yaratsa da, bu sanayileşme kendi içinde sorunları da barındırıyor. Çünkü hızlı sanayileşme süreci, başından iyi planlanıp yönetilememiş ve bu nedenle, çevre, tarım ve sosyal yapıda sorunlar yaşanmıştır.

   Sorunların bugün ulaşmış olduğu nokta, sanayileşme sürecinin devamı açısından da risk yaratmaktadır. Bu sorunların başında sanayileşmenin tekstil, giyim, kimya, metal gibi az sayıda sektörde ve genelde düşük teknolojili alanlarda yoğunlaşmış olmasıdır. Tekstil ve giyim, tüm istihdamın yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Düşük teknolojiye dayalı bu sanayileşme yapısı şimdi yaratmış olduğu çevre tahribatı nedeniyle tıkanma riski ile karşı karşıyadır. Ancak tarım sektörü de çevresel, fiziksel ve genç nüfusun tercih etmemesi gibi nedenlerle ciddi bir tehdit altındadır. İşte raporumuzda, riskleri ve tehditleri ele alırken, aynı zamanda önerilerle çözümler getirmekte ve Tekirdağ’ın potansiyellerini nasıl kullanması gerektiğine ışık tutmaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için karar alma mekanizmalarının etkin işletilmesinin önemi büyüktür. Kentin yerel aktörlerinin, yani sivil toplum örgütleri, odalar, üniversite, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, belediye ve valiliğimiz arasında ilişkileri geliştirecek bir ortam yaratılmalıdır. Kentin ekonomik ve sosyal geleceği ancak tüm aktörlerin bir araya gelerek güç birliği yapmasıyla gelişebilir. Kurumlar ve kuruluşlar arasında işbirliği kültürünün geliştirilmesi bu anlamda şarttır” dedi.

   Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan konuşmasında plansız sanayileşmeden en çok yerel yönetimlerin etkilendiğini vurgulayarak; “Plansız sanayileşme kentin göç sorununu artırdı. Kente gelenlere yaşam alanlarından altyapıya kadar birçok ihtiyacın kısa sürede karşılanması ihtiyacını doğurdu. Plansız sanayi kuruluşları, bugün OSB’ler çatısı altında bulunuyor. Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden bazı sanayi kuruluşlarının varlığı sorun oluşturmaktadır. Sanayileşme, kalkınmayı ve moderniteyi beraberinde getirmektedir. Ancak bu sanayileşmenin de çevre ve insan sağlığına dikkat etmesi ve planlı bir gelişim göstermesi önemlidir” dedi.

   Toplantının son konuşmacısı Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu; Tekirdağ’ın Türkiye’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ikinci ili olduğunu ayni zamanda kentte bulunan 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile de en çok OSB’ye sahip ikinci ili olduğunu da söyledi. Vali Salihoğlu; Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşundan 56’sının Tekirdağ’da faaliyet gösterdiğini belirterek; “Tekirdağ çok önemli bir sanayi kentidir. Ancak bu tarım sektörünün göz ardı edildiği anlamına gelmesin. Aynı zamanda Türkiye’nin en verimli tarım arazilerine sahip bir kenttir. Sanayileşme kadar tarım sektörü de kentimizin çok yönlü ekonomisine bir örnektir” dedi.

    Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu ve TÜRKONFED Ekonomi Uzmanı Yasemin Özbal tarafından raporun tanıtımı gerçekleştirildi. Sunumu yapılan raporda alınması gereken önlemler ile Tekirdağ’ın geçmişteki parlak performansına dönebilmesi için yapılması gerekenler şöyle anlatılmaktadır. Tekirdağ’ın gelişiminin önündeki en temel kısıtların plansız sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliği ve bilgi temelli üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temini olduğu ve gelecekte en hızlı gelişme gösterecek sektörlerin, yüksek katma değerli sanayi üretimi ve bu üretimin ihtiyaç duyacağı hizmetler sektörü olduğu dikkate alındığında, Tekirdağ’ın vizyonunu gerçekleştirmesi için alınması gereken önlemler şu başlıklar altında toplanabilir: Kente ilişkin önlemler, nitelikli insan gücüne ilişkin önlemler, büyük pazarlara erişimin kolaylaştırılması ve ulaştırma imkânlarının çoklu seçeneklerle iyileştirilmesi, danışmanlık, reklam, pazarlama, finans gibi ileri bağlantı hizmet sektörlerinin geliştirilmesi, karar alma mekanizmalarına ilişkin önlemler, kurumlar ve kuruluşlar arasında işbirliği kültürünün geliştirilmesi; tarıma ilişkin önlemler alınması.

   Bu temel başlıklar altında Tekirdağ’ın geçmişteki parlak performansının devam ettirilmesi için somut olarak yapılması gerekenler konusunda yerel aktörler arasında önemli ölçüde bir uyum olduğu görülebilmektedir. Bu çerçevede şehrin talepleri şu şekildedir; En az iki model şehir belirlenmeli ve buna göre bir yol patikası izlenmeli, Uluslararası fuar alanları kurulmalı ve il fuar merkezi yapılmalı, Know how merkezleri kurulmalı, Vakıf üniversitelerinin önü açılmalı, İşgücü niteliği artırılmalı, beyin göçü engellenmeli, Tekirdağ’da seracılık yatırımlarını artırmalı, Seralarda ısıtmayı çözmek için biogaz, güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanılmalı, Sulama altyapısı iyileştirilmeli, Aile işletmelerine teşvik ve eğitim verilmeli, Girişimcilere dönük eğitimler verilmeli, Üniversite içindeki bölümler bölgenin ihtiyaçlarına göre planlanmalı, Teknoparkların sayısı arttırılmalı, Sektörde çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirilmeli, Sanayicilerin çevreye duyarlı üretimi desteklenmeli, Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergilerinin Tekirdağ’da ödenmesi teşvik edilmeli ve vergi gelirleri Tekirdağ’da kalmalı, Demiryolu kapasitesi iyileştirilmeli, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy’ün ulaşım sorunu mutlaka çözülmeli, Köy yolları iyileştirilmeli, Çarpık kentleşme mutlaka önlenmeli, Su kaynakları korunmalı, Ergene temizlenmeli.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın