Cumartesi , 13 Nisan 2024

TRAKYAKA’DAN 15 MİLYON HİBE

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı yayınlandı. Üç başlık halinde ilan edilen programlar için 07.03.2019 tarihinden itibaren başvuru kabulüne başlandığı açıklandı. Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili proje başvuruları 10 Mayıs 2019 saat 18.00’e kadar KAYS üzerinden (KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi), ıslak imzalı taahhütnameler ise elden veya posta/kargo yoluyla 17 Mayıs 2019 günü saat 18.00’e dek kabul edilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı, hazırlamış olduğu TR21 Trakya Bölge Planı önceliklerine göre oluşturduğu sekizinci proje teklif çağrısını ilan etti. İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına hibe desteği sağlanması planlanıyor. TRAKYAKA, İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 5 milyon TL, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 4 milyon TL, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 6 milyon TL destek sağlayacak.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesinde Proje Başına 400.000 TL’ye kadar hibe desteği

TRAKYAKA, mesleki eğitim veren kurumlara yönelik olarak hazırladığı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile mesleki eğitim ve mesleki eğitim altyapısına destek vermiş olacak. Ajans başarılı bulduğu projelere 5 milyon TL geri ödemesiz destek imkânı sunuyor. Sekizinci teklif çağrısı kapsamında bu kurumlara proje başına sağlanacak desteğin alt limiti 50.000 TL olurken, üst limiti ise 400.000 TL olarak belirlendi. İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kuruluşlar proje bütçesinin % 10’unu karşılamak zorundalar. Trakya Bölgesinde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programına mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlardan yoğun ilgi olması bekleniyor. Programın uygun başvuru sahipleri olarak meslek yüksekokulları, mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, milli eğitim müdürlükleri belirlenirken bu kurumlar yanlarına en az bir tane OSB, TSO, küçük sanayi sitesini ortak olarak almak zorunda olacaklar. Ayrıca proje konusuyla ilgili faaliyet gösteren en az 3 firma da projede zorunlu iştirakçi olarak yer alacak.

Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Programında Destekler Kooperatif/Birlik ve Derneklere Gidecek

Ajans, mali destek programlarıyla başta kooperatifler/birlikler ve dernekler olmak üzere kurum ve kuruluşların üretim ve pazarlama altyapılarını geliştirmek için de 4 milyon TL’lik bir program hazırlamış durumda. Teklif çağrısına çıkılan Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programında yer alan iki öncelik ile süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması amaçlanıyor. Bu program sayesinde proje sahipleri proje bütçelerinin % 90’a kadar olan kısmını hibe olarak Ajans’tan alabiliyor. Program kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin alt limiti birinci öncelikte ve ikinci öncelikte 100.000 TL, üst limiti ise birinci öncelikte 500.000, ikinci öncelikte 1.000. 000 TL olacak. Programın uygun başvuru sahipleri olarak birinci öncelikte süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler ve birlikler ile dernekler olurken, ikinci öncelikte süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren en az 7 işletmenin ortak olduğu kooperatifler olacak.(Kooperatifler Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinden her birinden en az bir üye içermelidir.)  

2019 Mali Destek Programlarında Turizm 6 Milyon TL İle Aslan Payını Aldı

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı 6 milyon TL ile en yüksek bütçeye sahip program oldu. Programın temel amacı Trakya’nın turizmden elde ettiği geliri arttırmak olurken bu amaca ulaşmak için üç öncelik belirlendi. Bunlardan birincisi bölgede turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üst yapılarının/alt yapılarının güçlendirilmesi, ikincisi bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, üçüncüsü ise mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi oldu. Program kapsamında her bir projeye en az 100.000, en fazla 750.000 TL destek verilecek. Programın uygun başvuru sahipleri olarak kar amacı gütmeyen mahalli idareler (belediyeler, il özel idareleri, köy muhtarlıkları ve mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar), birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) belirlendi.

 “Trakya’da Bugüne Kadar 140 Milyon TL’lik Bir Kaynağı Harekete Geçirdik”

2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında bir açıklama yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: ”Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte Bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlamaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 80 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 140 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir.

Ajansımız bu yıl daha tematik başlıklarda destek programlarını açıkladı. Ülkemizde mesleki eğitimin geldiği noktada ciddi uygulama eksikleri var,  açtığımız programla mesleki eğitim alan ara elemanın sektör deneyimine ve gerçeklerine uygun bir şekilde yetişmesini sağlamak azmindeyiz. Bu program kapsamında eğitim kurumlarımızın makine, ekipman eksiklerinin giderilmesine destek olacağız.

Yine Trakya’nın en güçlü olduğu sektörlerden süt ve süt ürünlerinde birlik ve kooperatiflerimizi destekleyeceğiz. Burada bir olma ve birlikte iş yapmak bizim için önemli bir olgudur. Bölgemizdeki işletme büyüklükleri istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla alt yapıyı sektörün gerçeklerine uygun olarak yenilemek ve yatırım yapmak için kooperatif veya birlik olarak hareket etmek gerekiyor. Bu program ile de birlik ve kooperatiflerimizin kurumsal kapasitelerini artırmak ve pazarlama kapasitelerini artırmak temel amacımız olacak.

Turizmde ise 2019 yılında kar amacı gütmeyen kurumların projelerine destek olacağız. Özellikle turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların geliştirilmesi, bölge içinde turizm noktalarının çeşitlendirilmesi, alternatif turizm faaliyetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.             

Potansiyel başvuru sahiplerini önümüzdeki dönemde proje fikirleri hakkında görüş almak üzere Ajansımıza davet ediyorum. Bunun yanında bu yıl yine oluşturacağımız teknik yardım masası ile de projesini belirli bir düzeye getirmiş proje sahiplerine proje içeriği konusunda üç ilde teknik yardım sağlayacağız. Yine bu süreçte proje döngüsü yönetimi eğitimlerini devam ettirerek özgün projeler üretilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bölgemizin gelişmesi adına paydaşlarımız tarafından hazırlanacak örnek projeler ile kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı bir zeminde yürütülmesi temel beklentimizdir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AÇILMA TALEPLERİNİ İLETTİLER

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı kafe ve restoran işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan sektör temsilcileri Tekirdağ …

Bir yanıt yazın