Perşembe , 25 Nisan 2024

MECLİS TOPLANTISI 2 ARALIK’TA

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2015 yılı Aralık ayı meclis toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 2 Aralık 2015 Çarşamba günü Saat 10.00’da yapacak. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ ARALIK 2015 MECLİS GÜNDEMİ

1- 6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir kapsamına alınan illerdeki köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerdeki köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmış olması sebebi ile bu köylerin “özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin” belediyelerce devir alınması gündeme gelmiştir. 4 adet köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma sahalarının devir alınması durumunda devir işlemleri ve işlemleri yürütmek üzere 1 kişi yetkilendirilmesi, devirlerinin uygun görülmediği takdirde uygun görülmediğine dair karar alınarak Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi istenmiş 02.09.2015 tarih ve 389 sayılı Belediye Meclis kararı ile devir taleplerinin reddine karar verilmiş ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 2217289 sayılı yazısı ile köy tüzel kişiliklerinin sehven 4 olarak bildirildiği ancak Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında 6 adet köy tüzel kişiliği özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin bulunduğu ve köy tüzel kişiliklerinin isimlerinin Akçahalil Köy Tüzel Kişiliği, Dağyenice Köy Tüzel Kişiliği, Güveçli Köy Tüzel Kişiliği, Naip Köy Tüzel Kişiliği Yağcı Köy Tüzel kişiliği ve Yukarıkılıçlı Köy Tüzel Kişiliği olduğu belirtilerek söz konusu köy tüzel kişiliklerine ait “özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin” devir alınıp alınmayacağı, devir alınması durumunda devir işlemleri ve işlemleri yürütmek üzere 1 kişi yetkilendirilmesi, devirlerinin uygun görülmediği takdirde uygun görülmediğine dair karar alınarak Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 135 ada, 11 parselde ihdas, takas, yola terk ve ifraz işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Takasa konu parsellerden ihdas parseli 135 ada, A parsel=38,34m2 cinsi arsa, 135 ada, B parsel=31,49m2 cinsi yoldur. Takas işleminin yapılıp, yapılmaması konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3-Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 17 parsel nolu taşınmaz ile, mülkiyeti Zeynep BAHADIR’a ait 1983 ada 11 parselin İmar Planında tevhid edilme şartı olması nedeni ile tapuda 1983 ada 17 nolu parselin satış talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

4- Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 15 parsel nolu taşınmaz ile, mülkiyeti Osman ÇEVİRGEL’e ait 1983 ada 9 parselin İmar Planında tevhid edilme şartı olması nedeni ile tapuda 1983 ada 15 nolu parselin satış talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 16 parsel nolu taşınmaz ile, mülkiyeti Şerife ÖZGEN’e ait 1983 ada 10 parselin İmar Planında tevhid edilme şartı olması nedeni ile tapuda 1983 ada 16 nolu parselin satış talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6- Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada, 52 nolu parselde kayıtlı taşınmazın malikleri İsmet İLHANLI, Mehmet İLHANLI, Ahmet İLHANLI ve Murat İLHANLI tarafından taşınmazlarının tamamının imar planında park ve yolda kaldığı gerekçesiyle istimlak edilmesi veya 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasının yapılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yalıkolu mevkii sınırları içerisinde, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1715 ada 28 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Melahat TANRIÖVER’e ait tapuda 1715 ada 26 nolu parselin İmar Planında tevhid edilme şartı olması nedeni ile 1715 ada 28 nolu parselin satış talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- 03.11.2015 tarih ve E.1464175 sayılı Tekirdağ Kadastro Müdürlüğünün yazısı ile Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Ahmedikli, Banarlı, Barbaros, Dedecik, Evciler, Hacıköy, Husumlu, Karacakılavuz, Karacamurat, Kaşıkçı, Kazandere, Kılavuzlu, Köseilyas, Ortaca, Selçuk, Seymenli, Yağcı ve Yayabaşı Mahallelerinde 6495 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre (Ek5, geçici 8 ve diğer maddeler) Kadastro çalışmalarına 19.11.2015 tarih ve saat 09.00 itibariyle başlanacaktır. Yukarıda adı geçen mahallelerde yapılacak Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. Maddesinin 4.fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ve belediye meclisince seçilecek her mahalleye ait 6 kişi olacak şekilde bilirkişilerin seçilerek oluşturulan meclis kararının Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. 18 mahallede yapılacak olan tapulama tespit tutanağı ihyaları sayılaştırma, yenileme ve 3402 sayılı Kadastro Yasası ile ilgili tüm çalışmalarda görev yapabilecek bilirkişilere ait isim, açık adres, telefon numaraları ve kimlik fotokopileri adı geçen mahalle muhtarlarınca bildirilmiş olup; 18 mahallede yapılacak olan tapulama tespit tutanağı ihyaları, sayılaştırma, yenileme ve 3402 sayılı Kadastro Yasası ile ilgili tüm çalışmalarda görev yapabilecek 6’şar adet bilirkişinin belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- Belediye Meclisinin Kasım ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz birimlerinden gelen, Mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın