Pazar , 3 Mart 2024

TEKİRDAĞ ANKARA’DA ÖLENLER İÇİN YASTA

   Tekirdağ’daki Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği tarafından Ankara Garı’ndaki patlamada hayatını kaybedenleri anmak için Tuğlalı Park’ta basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına düzenleyen sendikalardan başka, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, CHP Tekirdağ Milletvekili adayları; İlhami Özcan Aygun ve Şerafetdin Terzi, Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri de basın toplantısına katıldı.

   Basın açıklamasını Eğitim-Sen’den Kamil Sarı Yaptı. Sarı’nın basın açıklaması:

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN

YASTAYIZ/12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruçtaki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

   Sarı basın açıklaması sonrasında oraya gelen Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen’e duygularını anlatmaları mikrofonu uzattı. Onların konuşmaları sonrası TMMOB’dan Cemal POLAT; YASTAYIZ, İSYANDAYIZ! Şiirini okudu.

Tam Halayı çekerken geldi katliam

Gençlerin dilinde Ruhi SU’nun türküsü

“Bu Pazar Kanlı Pazar

Dert yazar derman yazar

Kalkın ayağa kalkın

Gidiyor bu çocuklar..”

Tam o sırada patlıyor bombalar

Meydana kana bulanıyor

Gidiyor çocuklar

Gidiyor gençlerimiz

Gidiyor yurtseverler…

68 ‘de ısınmaya başlayan gökyüzü, ilkin o dönem kararmaya başladı. 10 Ekim 2015 ‘te Ankara Tren Garı’nın önünde açılan, “Ne de çok özlemişiz, gökyüzüne kansız bakmayı” pankartı, güneşi özleyenlerin çığlığıydı. O pankartı önce sedye yaptılar, sonra kefen.

68 ‘den bu yana ömrümüz “ katiller bulunsun, hesap sorulsun” sloganı atmakla geçti.

Katiller bulunmadı.

Hesap sorulmadı.

Ankara’da ülkemin dört bir yanından binlerce kişi en demokratik, en meşru ve en insani talebi “barış” ‘ı haykırmak için bir araya gelmişti. Gerçek bir barışın eşit ve özgür bir ülkeyi kurmaktan geçtiğine inananların, yurdumun dört bir yanından halaylarla, horonlarla, türkülerle bir şenliğe katılır gibi güle oynaya gelen on binlerin çağrısıydı.

Ankara’da patlayan bomba, bu çağrıya verilen yanıttır. Yanıtı bellidir.

65 yıldır NATO’nun uşaklığını yapanlar, 6. Filoya secde edenler, Amerikan Dolarıyla vatanseverlik yapanlar kimlerse “ Ankara Katliamının failleri o geleneğin takipçileri olanlardır.

Peki, “ Biz ne yapacağız, ne yapmalıyız.”, bugün ısrarla ve soğukkanlılıkla, aklımızı kullanmaktan vazgeçmeyerek, sağduyu ile vicdanımızı ve bilincimizi diri tutarak, sormamız, yanıtını aramamız gerekir. Zira tek silahımız, aklımız, bilincimiz ve vicdanımızdır.

Korkmayalım, yılmayalım, sinmeyelim.

Bu yangını hep beraber söndürelim.

   Basın toplantısı 13 Ekim 2015 Salı günü Tekir’a önünde 10 dakikalık oturma eylemi yapılacağı açıklaması ile son buldu. Sarı konuşmasını “Barış ylemini Tekirdağ’da yapacak, barış şarkılarımızı Tekirdağ’dan bir kez daha duracağız. Bugün bize destek için buraya gelen basın mensuplarına ve güvenliğimiz için burada bulunan emniyet teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz” diyerek bitirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir cevap yazın