Pazar , 3 Mart 2024

KAPAKLI MECLİS TOPLANTISI 5 OCAK’TA

Kapaklı Belediyesi; 05 Ocak 2016  Salı günü saat 14.00 ‘de Belediye Meclis toplantı salonunda yeni yılın ilk meclis toplantısı olan ve 26 maddenin görüşüleceği Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır.

Belediye Meclis Toplantısının gündemini oluşturan maddeler;

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama.
2- Saygı duruşu.
3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 04/12/2015 tarih 1371 sayılı yazıda Pınarça Köy tüzel kişiliği tarafından satışı yapılarak bedeli tahsil edilen fakat tapu devri yapılmadan belediyemize devredilen 261 ada 5 parseldeki 100 m² hissenin tapu sahibi hissedara devri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
4- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 04/12/2015 tarih 1372 sayılı yazıda Karaağaç Belediyesi tarafından satışı yapılarak bedeli tahsil edilen fakat tapu devri yapılmadan belediyemize devredilen 727 ada 10 parselde bulunan 12,00 m², 727 ada 12 parselde bulunan 21,00 m², 728 ada 13 parselde bulunan 50,00 m² ve 728 ada 34 parselde bulunan 45,00 m² hissenin tapu sahibi hissedara devri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
5- Kaz Dağı ve Marda Dağı Belediyeler Birliği tarafından sunulan 07.12.2015 tarih 90 sayılı Birlik Üyeliğine Davet konulu yazının görüşülmesi.
6- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 08/12/2015 tarih 1387 sayılı yazıda Cumhuriyet Mahallesi 478 ada 8 nolu parselin hissedarları tarafından sunulan 03.12.2015 tarih 21289 ve 07.12.2015 tarih 21515 sayılı dilekçelerde 478 ada 8 nolu parsel tamamı 558,00 m² arsada bulunan 168,00 m²’lik belediye hissesinden hisselerine düşen 84,00 m² ile 42,00 m² lik hissenin satışının yapılması konusunun görüşülmesi.
7-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 10/12/2015 tarih 1414 sayılı Düzeltme konulu yazının görüşülmesi.
8- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 10/12/2015 tarih 1415 sayılı Sözleşmeli Personel konulu yazının görüşülmesi.
9-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2015 tarih 1420 sayılı yazıda Belediyemize mahalle olarak bağlanan Karaağaç Belediyesince 04.08.2010 tarih 2010/07 nolu Meclis Kararı ve 30.12.2010 tarih 2010/135 nolu Encümen Kararıyla 350 ada 40 nolu parselde bulunan 59,76 m² lik belediye hissesinin hissedarına satışına ilişkin karar alınmış fakat söz konusu hisse için yapılan Kıymet Taktir Komisyon raporu ve Encümen kararında sehven 59,77 m² ve hisse sahibinin ismi Mustafa Hamdullah KARAKOÇ yazılması gerekirken Mustafa HAMDULLAH yazılmıştır. Hisse bedeli 59,76 m² üzerinden tahsil edilerek hisse devri yapılmadan belediyemize devredildiğinden 350 ada 40 parselde bulunan 59,76 m² lik belediye hissesinde yapılan ilgili yanlışlıkların düzeltilmesi ve tapu sahibi hissedara devri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
10- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2015 tarih 1421 sayılı yazıda Belediyemize mahalle olarak bağlanan Karaağaç Belediyesince 27.11.2012 tarih 2012/12 nolu Meclis Kararı ve 20.12.2012 tarih 2012/134 nolu Encümen Kararıyla 361 ada 9 nolu parselde bulunan 34,78 m² lik belediye hissesinin hissedarına satışına ilişkin karar alınmış fakat söz konusu hisse için yapılan Kıymet Taktir Komisyon raporuda sehven 34,77 m² yazılmıştır. Hisse bedeli 34,78 m² üzerinden tahsil edilerek hisse devri yapılmadan belediyemize devredildiğinden 361 ada 9 parselde bulunan 34,78 m² lik belediye hissesinde yapılan ilgili yanlışlığın düzeltilmesi ve tapu sahibi hissedara devri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
11-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2015 tarih 1422 sayılı yazıda Atatürk Mahallesi 675 ada 3 nolu parsel tamamı 240,25 m² arsada bulunan 30,23 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
12- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2015 tarih 1432 sayılı yazıda Pınarça Mahallesi 210 ada 6 nolu parsel tamamı 500,00 m² arsada bulunan 129,00 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
13-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 22/12/2015 tarih 1433 sayılı Kararlar konulu yazısının görüşülmesi.
14- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 22/12/2015 tarih 1434 sayılı yazıda Cumhuriyet Mahallesi 1202 ada 30 nolu parsel tamamı 1.025,65 m² arsada bulunan 453,73 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
15- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 25/12/2015 tarih 1442 sayılı yazıda Bahçelievler Mahallesi 1079 ada 6 nolu parsel tamamı 240,00 m² arsada bulunan 4,00 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
16-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 25/12/2015 tarih 1443 sayılı yazıda Karaağaç Mahallesi 726 ada 13 nolu parsel tamamı 163,00 m² arsada bulunan 52,00 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
17-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2015 tarih 1450 sayılı yazıda Karaağaç Mahallesi 257 ada 41 nolu parsel tamamı 211,99 m² arsada bulunan 71,28 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
18-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2015 tarih 1454 sayılı yazıda Pınarça Mahallesi 256 ada 8 nolu parsel tamamı 574,05 m² arsada bulunan 2,87 m²’lik belediye hissesinin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.
19-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2015 tarih 1466 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi.
20-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2015 tarih 1468 sayılı Sözleşmeli Personel konulu yazının görüşülmesi.
21-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2015 tarih 318 sayılı Mükerrer Sokak İsimleri konulu yazının görüşülmesi.
22-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2015 tarih 4874 sayılı Kapaklı 1530 Ada İmar Planı Değişikliği konulu yazının görüşülmesi.
23- Denetim Komisyon Üyelerinin seçimi.
24-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince 2016 yılı meclis tatil ayının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
25- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi.
26 – İmar Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir cevap yazın