Pazartesi , 17 Haziran 2024

MARDİM PROJE PANELİ DÜZENLENDİ

     Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi (Mardim) Projesi ile ilgili panel İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Panele Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Ahmet Atılgan, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ve davetliler katıldı.

     Panelde ilk konuşmayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener yaptı. Yener depremle ilgili çalışmalar ve MARDİM Projesi hakkında şunları söyledi: “Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız, Kentleşme, Planlama ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olan zeminin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak ve planlama kademelerine veriler hazırlamak, mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Planlama” çalışmalarını yürütmektedir.

     Bizler şehrimizdeki deprem ve diğer doğal afet risklerimizin büyüklüğünün farkındayız.

Bu nedenle öncelikle deprem riski yüksek olan ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizin jeolojik-jeofizik- jeoteknik etüdleri ve doğal risk haritalarının hazırlanma çalışmaları daire başkanlığımız tarafından başlatılmıştır.

   Şarköy İlçesi Güzelköy – Mursallı – Sofuköy – Yayaköy –Yörgüç ve Gölcük mahallelerinde jeolojik- jeoteknik etüd ve risk haritaları hazırlanmış olup Gaziköy ve Uçmakdere mahallelerinde de arazi çalışmaları devam etmektedir. Böylece Kuzey Anadolu fayının geçtiği bölgelerde ve yakın çevresinde afet riskleri belirlenmektedir. Amacımız şehrimizin planlamalarını bu çalışmalar ışığında sağlıklı bir şekilde tamamlayarak riskli alanlara yapılaşmayı önlemektir.

   Daire Başkanlığımız tarafından belediyemize ait kamu binalarımızın riskli yapı tespitleri yapılarak %90 tamamlanmıştır. Riskli yapı olduğu tespit edilen ve güçlendirilmesi ekonomik olmayan yapıların yıkım işlemlerine başlanılmıştır.

   İstanbul Teknik Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Afet, Acil Durum Yönetimi ve Stratejik Planları hazırlanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Afet Acil Durum Yönetimi ve Stratejik Planlarının yapımı çalışmaları Temmuz ayı itibariyle başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar dâhilinde, İlimizin Tehlike ve Risk Analizi, Risk ve Zarar Azaltma Önerileri, Afet ve Acil Durum Yönetim Planlarının hazırlanarak Personellerimizin eğitimleri sağlanacaktır. Ayrıca halkın ve personelin eğitilmesi kapsamında Kandilli Rasathanesi ile yapmış olduğumuz protokol ile ABCD temel afet bilinci, Yapısal olmayan riskler ve Deprem Simülasyon tırı ile eğitimler verilerek kamu personeli ve vatandaşlarımız eğitilmektedir

   İTÜ ile imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamın da Süleymanpaşa İlçemizde Sağlıksız, çürük, risk taşıyan binaların yerine yaşanabilir sağlıklı yapılar ve alanlar oluşturarak can ve mal kaybımızı minimum düzeye düşürmek amacıyla 6500 hektarlık arazide kentsel dönüşüm master plan çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanacak olan Master Planı sonucu;

Afet riski taşıyan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılaşmış ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar belirlenecek, Afet riski altındaki alanlara yönelik öncelik sırası belirlenerek uygulamaya ilişkin etaplamalar yapılacak. Yapılacak uygulamalara ilişkin dönüşüm modeli belirlenerek Kentsel dönüşüm Alanı ilan edilen bölgelerde uygulamaların nasıl yapılacağını ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin model oluşturulacaktır.

Aynı zamanda Finansal model oluşturularak, tüm sürecin yaklaşık maliyetinin gelir gider dökümünün tespit edilecek. Sonuç olarak Rezerv alanlar belirlenerek kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılacaktır.

   Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Kurumumuz arasında deprem bilgilendirme etkinlikleri ve bilimsel projelere yönelik işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. MarDİM projesi de bu çalışmalarımızdan birini kapsamaktadır.

   Proje kapsamında Marmara Denizi’ndeki fayın hareketleri yerleştirilen deniz altı sismometresiyle takip edilmektedir. Bu kapsamda Marmara Denizi’nin dibine yerleştirilen denizaltı gözlem istasyonları ile Marmara fayı takip edilmekte ve kaynağa ilişkin bilgiler elde edilmektedir. Tsunami modellemeleri ve önceden hazırlığa ilişkin. Marmara Denizi’nde özellikle heyelanlardan dolayı oluşabilecek tsunamilerin veri tabanının hazırlanması, modellenmesi ve senaryoların hazırlanması sağlanmaktadır. Yer hareketinin deprem esnasında nasıl olacağı ve nasıl hasar yaratacağı gibi konularda çalışmalar yapmaktadır Bu kapsamda belediyemize ait hizmet binalarına da ivmeölçerler yerleştirilmiştir. Toplanan veriler karar verici mercilere iletilerek Marmara’da meydana gelecek depremde can ve mal kaybının azaltılması konusunda önemli bir rol oynayacaktır.

   Bilim ve teknolojinin yaşamın her alanında en üst seviyede kullanıldığı günümüzde, insanoğlunun hatta bilim ve teknolojinin bile çaresiz kaldığı durumlardan biri, kaçışı olmayan bir doğa felaketi deprem konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızı yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istedik

   Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak Bizlere bilgileri ve tecrübeleri ile ışık tutan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi ve Nagoya Üniversitesi Öğretim üyesi Hocalarıma, afetler konusundaki tüm çalışma ve projelere destek vererek çok hassas davranan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a, teşekkürü borç bilirim.”

       Yenerden sonra kürsüye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak oldu. Albayrak konuşmasında özetle şunları söyledi: “Tekirdağ ve çevresi deprem riskinin araştırılması MARDİM Projesi konulu panelde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.

     Dört şiddetinde bir depremin vatandaşlarımızı sokakta topladığı ortamda bu kadar az vatandaşımızın katılmasından üzüntü duyuyorum. Çok duyurduk; umarım önümüzdeki panellerde katılım çok olur.

     Deprem hayatımızın bir parçası; geçmişte vardı ama gelecekte de olacak. Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu açısından, can kaybı açısından fazla olacağı bir bölgedir. Bu gerçekten hareketle ilk oluşturduğum daire başkanlıkları yanında Deprem Daire Başkanlığı olmuştur.

   Tekirdağ Belediyesi depreme karşı hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Depreme karşı önlem almak, onunla beraber yaşayabilmek için; devletten halka herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Paneli hazırlayan, katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

     Albayrak’ın konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Panelistler İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nden Ali Pınar, Japonya Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Muneo Hori ve Japonya Nagoya Üniversitesi’nden Prof. Yoshiyuki Kaneda, Marmara Denizi’nde bulunan fay ile ilgili yapılan araştırmalar, tsunami zararlarının azaltılması ve Tekirdağ özelinde yapılan araştırmalar ve ileriye dönük yapılması gereken çalışmalar ile ilgili sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın