Pazar , 3 Mart 2024

DEMİRLİ SAKİNLERİ ÇÖP ALANINDAN ŞİKÂYETÇİ

Süleymanpaşa İlçesi Demirli Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili mahalle sakinlerinin şikâyetleri var. Gazetemizi arayan mahalle sakinleri konuyla ilgili gönderdikleri video çekiminde tesisten çevreye yayılan çöpleri ve yarattığı çevre kirliliğini anlatıyorlar. Biz bu videoyu ve mahalle sakinlerinden bir temsilciyi alarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na gittik. Çevre Koruma Dairesi Başkan Vekili Serap Uluç’a konuyla ilgili şikâyetlerini ve yaşadıklarını anlattılar. Daire Başkanı Serap Uluç konuyla ve vatandaşların anlattıklarıyla yakından ilgilendi. Yaptıkları çalışmalara ve çöplerin hangi koşullarda taşındığı hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa İlçesi Demirli Mahallesi’nde bulunan ve 2 lottan oluşan Katı Atık Düzenli Depolama Alanı hakkında bilgileri bir hatırlayalım: Süleymanpaşa İlçesi Demirli Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2 lottan oluşmaktadır. Yaklaşık 20 hektar bir alan üzerine kurulan Demirli Düzenli Depolama sahasının 1. Lot sahası 2008 yılı Haziran ayında devreye alınmış olup lot alanı 4.3 hektardır. 8.2 hektar olan 2. Lot alanı ise 2016 yılı başında tamamlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Haziran ayında Geçici Faaliyet Belgesi aldı. 1.401.446 m3 kapasiteye sahip olan ve yapımına 2015 yılında başlanan ve açılışı 27.07.2016 tarihinde yapıldı. 2. Lot sahası yaklaşık 8 Milyon liraya mal oldu. 2. Lot çöp depolama alanı yıllık getirilecek atık miktarı göz önüne alındığında 5 yıllık ömre sahip olacak.

Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla tabanında kil, jeomembran ve jeotekstil malzeme kullanılan lot sahasında katı atıkların depolanmasıyla ortaya çıkan sızıntı suyunun yeraltı su kaynaklarına ulaşması engellendi. Katı atıkların sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan gazlar, gaz drenaj bacaları yardımıyla atmosfere salınıyor ve bu şekilde patlama riskinin önüne geçiliyor.

Tesiste lot sahalarının dışında işletme binası, atölye binası, kantar, kontrol binaları, trafo, tekerlek yıkama ünitesi, sızıntı suyu havuzu ve terfi ünitesi bulunuyor. Sahaya hali hazırda Süleymanpaşa, Hayrabolu, ve Muratlı ilçelerinin atıkları geliyor. Yapılacak aktarma istasyonları sayesinde de tüm ilçelerin atıkları burada toplanarak bertaraf edilecek.

Demirli Mahallesi’nde bulunan bu çöp depolama alanının etrafı telle çevrili ancak zamanla yükselen çöp alanı dolayısıyla bu tellerin boyu bugün yetersiz haldedir. Demirli Mahallesi sakinlerinin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili sıkıntılarını şöyle sıraladılar. Başta Demirli Mahallesi ve yöre halkı olarak bizim en büyük sıkıntımız sağlığımızın tehdit altında olmasıdır. Bu tehdit bizleri çok farklı kollardan hedef almaktadır. Bunları sıralayacak olursak; 1-Kara düzen vahşi çöp depolama tesisi düzensiz olarak ilerlemektedir. Boşaltılan çöplerin üzeri periyodik olarak toprak v.b. malzemelerle kapatılsa da, uzun süre açıkta kalması rüzgârın havalandırdığı her maddeyi tüm çevreye gelişigüzel yaymakta, insan ve hayvan sağlığını çok ciddi tehlikeye sokmaktadır. Özellikle onlarca km yol kat edebilen poşetler; barındırdığı mikrop ve virüslerle hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

2- Her ne kadar tıbbi atık kabul edilmese de kişisel kullanılan pansuman malzemelerinden tutunda balgam, tükürük, kan v.b. bulaşan malzemelerinde çöp konteynerlerine atıldığı unutulmamalıdır. Bunlarla etkileşim içine giren poşet gibi malzemeler rüzgârla uçuşarak tüm doğaya karışmakta ve çöp alanından km öteye gidebilmektedir. Bu; bunların hem çevrenin katili hem de üzerlerine yapışan tükürük, balgam v.s. dolayı hastalıkların çevresel genişimle daha büyük alanlara yayılabileceği anlamına gelmektedir. Çöp alanının etrafında teller mevcut olup bu tellerin yükseltilmesi buna çözüm değildir. Depolama sahasına gelen her çöpün, dışarı çıkmayacak şekilde dizayn edilmesi bir mecburiyet olduğu gibi belediyenin esas görevi ve sorumluluğudur.

3- İlçelerden ve depolama alanlarından tırlarla taşınan bu çöplerin suları taşıma süresince geçtikleri bütün karayollarına akmaktadır. Bu sular çok kaygan olduğu için önce trafik güvenliğini, dolayısıyla da bu yollarda seyahat eden insanların can ve mal güvenliğini ihlal etmektedir. Bu tırlardan akan çöp suları ayni zamanda mikrobik hastalıkların geçtiği yollar üzerindeki yerleşim alanlarına ve burada yaşayan insanlara yayılmasını sağlamaktadır. Bu su salınımına belediyenin ve çevre il müdürlüğünün önlem almaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda önlem alan ilçeler vardır. Çorlu İlçesi’nin ana çöp toplama merkezinde bir kanal yapıldığı, tıra yüklenen çöplerin taşınma sürecine geçmeden önce tırın konteyner musluğunun açılarak önce suyunun boşaltıldığı ve sonra ana merkeze hareket ettiği bilinmektedir. Bu ve buna benzer örnekler varken belediyenin bu uygulamayı diğer toplama merkezlerine yapmamasının sorgulanması gerekir.

4- Kara düzen çalışan bu tesiste ve çevresinde yüzlerce başı boş köpek bulunmaktadır. Bunlar buradan geçen yayalara ve araçlara saldırarak ya da arabaların önüne atlayarak güvenlik problemi oluşturmaktadırlar. Bunların her dönemde bir o kadar da yavruladıkları, üremelerinin önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Bugün gidip baksak onlarca minik yavru köpeğin olduğunu görebileceğiz. Belediye bu köpeklerin üremesini neden kontrol etmemekte ve gereken kısırlaştırma işlemini yapmamaktadır? Neden aşılarının ve kısırlaştırmanın yapıldığını belirtir küpelerini kulaklarına takmamaktadır? Bu köpekler civar köylere de yiyecek bulmak için gittiklerinden başta uyuz olmak üzere birçok hastalığı yöre insanlarının evcil hayvanlarına da bulaştırmaktadırlar.

5- Köyümüze ulaşan ve bahçelerimizde ve dışarıda oturmamızı önleyen çevreye yaydığı dayanılmaz KOKU mevcuttur. Uzun süre üstleri açık kalan çöplerin koku salınımı üst düzeyde olduğundan yaklaşık 6 km çaplı bir alan içerisinde olan insanların yaşam kalitesini yerle yeksan etmektedir.

6-Demirli Mahallesi’nin girişinde bulunan bu tesis yüksek tonajlı tırlara ev sahipliği yaptığı için mahalle yolumuz berbat durumdadır. Köy yolu oluşan çukurlar ve kalkan tozlar dolayısıyla köy yolumuz eskisinden daha kötü olduğu gibi tarla yollarından daha kötü durumdadır. Yıllardır bu böyle olup belediyenin bu trafiği karşılayabilecek asfalt kalitesi konusunda sarf ettiği bir çaba görülmemiştir. 

Eski Demirli Köyü yeni Demirli Mahallesi; kaderine terk edilmiş, kimsenin yanına, yamacına gelmek istemediği ama tüm çöplerin yollanarak depolandığı bir yerdir. Bu tesis bizlerin doğduğu, büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü yerdir. Sorumluların bu denli sorumsuz ve umarsız davranması bizler, Demirli’de yaşayan mahalle sakinlerini vicdanen çok fazla yaraladığı gibi bizleri halka hizmet kelimesinden yöneticilerin ne anladığını sorgulamaya yöneltmektedir.

Çevrenin ve tüm canlı hayatının katledildiği bu kara düzen, vahşi çöp depolama sisteminin ivedilikle çözülmesi gereken en öncelikli sorunlardan biri olduğunu yetkililerin görmesi ve bir an önce harekete geçerek gerekli çalışmayı yapmaları dileğiyle çağrıda bulunuyoruz. Bu konunun sorunlar çözülene kadar takipçisi olacağımızı da belirtiyoruz.   

Kendisini Demirli Mahallesi sakini ile ziyaret edip bilgilendirdiğimiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serap Uluç’un konuyla ilgili gazetemize gönderdiği açıklaması;

DEMİRLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

5216 sayılı yasa ile il sınırlarımız içinde bulunan 1 adet düzenli depolama, 43 adet vahşi depolama ve 1 adet rehabilite edilmiş saha olmak üzere toplam 45 adet çöp sahası devraldık.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilk etapta tarafımıza devredilen çöp sahalarından 9 sahanın işletilmesine devam edilmiş, 2015 yılı Temmuz ayından itibaren bu sayı 5 sahaya düşürülmüştür.

Kasım 2017 tarihi itibari ile bu 5 sahada kullanıma kapatılmıştır. İl genelinde 5 noktada aktarma istasyonu kurulmuş olup, aktarma istasyonları vasıtasıyla Kasım 2017 tarihinden itibaren il genelindeki tüm atıklar Demirli Düzenli Depolama Tesisine taşınmaya başlanmıştır.

Aktarma İstasyonu

DEMİRLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası TİÇHİB tarafından gerekli izinleri alınarak yapılmış bir saha olup, 1. Lot alanının kullanımına 2008 yılında başlanmış ve 2016 yılına kadar kullanılmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 2. Lot alanı da 2016 yılından beri kullanılmaktadır. Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş bir saha olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da sürekli denetlenmektedir. Saha ve atık depolama lotları içerisinde atıklardan kaynaklanabilecek her türlü kirliliğe karşı önlemler alınmıştır.

Lot Sahası Taban Düzenlemesi

Saha zemini geçirimsiz olarak inşa edilmiş olup, atık sahasında oluşan çöp sızıntı suları Sızıntı Suyu Toplama Lagününde biriktirilmekte ve buradan vidanjörlerle çekilerek Teski Batı Atıksu Arıtma Tesisine taşınmaktadır.

Sahadan kaynaklanabilecek kirliliklerin tespit edilerek derhal müdahale edilmesi amacıyla, saha içerisinde yeraltı suyu akış yönüne göremembada 1 adet,  mansapta 3 adet olmak üzere toplam 4 adet  6,7 m derinliğinde yeraltı suyu gözlem kuyuları açılmıştır. Yine Yönetmelik doğrultusunda sahada baca gazı analizleri, çöp sızıntı suyu analizleri, yeraltı suyu analizleri belirli süreçlerde yaptırılarak bütün analiz sonuçları Bakanlığa gönderilmektedir.

Sahada inşa edilen gaz bacaları ile çöpün üretmiş olduğu gazın tehlike yaratmadan tahliyesi sağlanmaktadır.

Tarafımızca yapılan işletme işi ihalesi kapsamında saha belirli periyotlarda ilaçlanarak haşere üremesi engellenmektedir. Rüzgâr etkisi ile kağıt, plastik, poşet torba gibi malzemelerin uçuşarak tesis dışına çıkmasını ve ayrıca tesis içine kontrolsüz girişleri engellemek amacıyla Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin etrafı tel çit ile çevrilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Saha ve çevresinde düzenli olarak mıntıka temizliği yapılmaktadır.

Ancak, ilimizdeki tek düzenli depolama sahası olması ve 11 ilçenin evsel atıklarının bu sahaya gelmesi nedeniyle çöp seviyesi yükseldikçe rüzgârın etkisiyle sahadaki poşetlerin uçuşması nedeniyle mıntıka temizliğinin yetersiz olduğu gözlenmiş olup, uçuşmaların önlenmesi amacıyla saha kenarına çöp tutucu paravanlar yapılacaktır.

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 5216 sayılı yasa tarafından tarafımıza verilen görev ve yükümlülükler doğrultusunda; “Düzenli Depolama Alanına giden biyobozunur atıkların azaltılması amacıyla, atıkların geri kazanım, kompostlaştırma, biyogaz üretimi veya enerji/madde geri kazanımına yönelik tesislerin kurulması amacıyla  “İmtiyaz Devri Yapmak Ve Mülkiyeti İdareye Ait Araziler Üzerinde 29 Yıllığına İrtifak Hakkı Tesis Etmek Suretiyle Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesi İşi” ihalesi 28/02/2019 tarihinde yapılarak, parafe edilen ihale dosyamız yasa doğrultusunda onaylanmak ve Danıştayın görüşü alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. İhale dosyamızın Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra ihale üzerinde kalan İstekli ile Sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin İmzalanması halinde ihale kapsamında yapılacak tesisler;

Fiziksel Ön Ayrıştırma: Tesise kabul edilecek evsel ve evsel nitelikli katı atıkların tümü atık kabul merkezinde kabul işlemleri yapıldıktan sonra bu tesise getirilecektir. Buraya gelen atıkların içerisindeki iri hacimli atıklar (koltuk, elektronik atık vb.) ayrılacaktır. İri hacimli atıklardan ayrılan atıklar İleri Mekanik Ayrıştırma tesisine iletilecektir.İleri Mekanik Ayrıştırma: Depolama sahasına daha az depolama yapılması ve sahanın kullanım ömrünün uzatılması, değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması ve biyogaz veriminin arttırılması amacıyla bu uygulama yapılacaktır.

Örnek Tesis

Biyometanizasyon Tesisi: Düzenli depolama tesislerinde depolanacak biyobozunur atık miktarının azaltılması esastır. Bu amaçla Yüklenici tarafından, Organik atıkların içerdiği metan gazını, uygun metotla kazanacak ve depolayacak bir biyometanizasyon tesisi kurulacaktır. Bu tesis, anaerobik fermantasyon  yöntemiyle  biyogazın elde edildiği tesistir.

Örnek Tesis

Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi Elde edilen biyogazın elektrik ve/veya ısı enerjisine dönüştürüldüğü,  tesistir.

Örnek Tesis

Kompost (Fermantasyon) Tesisi Anaerobik fermantasyon  tesisinden çıkan çürütülmüş organik atıktan kompost (toprak iyileştirici gübre) veya diğer ürünlerin üretiminin yapıldığı tesistir.

Örnek Tesis

Atık Su Arıtma Tesisi

Örnek Tesis

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 

Örnek Tesis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir cevap yazın