Cumartesi , 13 Nisan 2024

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ 360 DERECE PANAROMA PROJESİ

Bu proje SüleymanpaşaBelediyesi ilçemiz sınırları dahilindeki 73 mahallede uygulanacaktır.

Bu uygulamada, 73 mahallenin tüm cadde ve sokaklarında 360 derece görüntü alımı teknolojisi ile panaromik fotoğraflama yapılacaktır.

Araç üzerine monte edilmiş gelişmiş bir kamera ve konumlandırma düzeneği ile 60km/h hızla yol alınarak veri toplanacaktır.

Bu proje sayesinde 360 derece teknolojisi ile sahaya çıkmadan keşif amaçlı ölçümlendirme işlemlerinin birçoğu yapılabilir.

Panaromik görüntüler üzerinde uzunluk , alan ,yükseklik ölçümleri yapılabilmekte ve koordinat bilgisine ulaşılabilmektedir.

 

Yoğun kentleşme, yerleşim alanlarının büyümesi, trafik ve hava muhalefeti gibi nedenlerle giderek maliyetli hale gelen GIS verisi toplama ve güncel tutma işlemlerinin daha kısa zamanda yapılmasını sağlar.

Uydu görüntüleri uzunca bir süredir GIS için hızlı ve ucuz altlık veriyi sağladı. Kent içinde dikey yapılaşma bilgileri için yeterli olmayan uydu görüntülerini tamamlamak için fotoğraf makinaları, ölçüm cihazları ile insan gücü kullanılarak bu veriler elde edilmeye devam edildi.

360 derece görüntü alımı , dört ayrı kamera üst tarafta dört kamera altta olmak üzere toplam sekiz ayrı kamera ile 32 Megapiksel, stereo panoramik görüntü ve görüntü başına 8Milyon 3B nokta veya saniyede 24 milyon 3B nokta toplanabilen görüntünün sayısallaştırılmasını, katman bindirme veya öznitelik girişi gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Detaylı CBS verilerini oluşturmayı beklemeden devreye alınabilecek güncel veri sağlayan yegâne teknolojilerden birisidir. Saha çalışmaları, anket, numarataj, envanter toplama gibi hizmetler sonrasında toplanan veriler; veri giriş, veri tabanı, veri eşleştirme vb. detaylı işlemlerden geçirilerek kullanılabilirler. Sadece netcad 360 masaüstü uygulaması ile kadastral harita, imar planı veya uydu görüntüsü hatta sadece tek bir parsel üzerinden dahi panoramik görüntüye ulaşmanızı, ölçü alabilmenizi ve sayısallaştırma yapabilmenizi imkân verir. Bu durum kurum henüz yeterli GIS/CBS altılıklarına sahip olmasa da netcad 360 ile güncel panoramik görüntülerle çalışabilmesini sağlar.

Günüzümde “360 Derece Görüntü Alım Teknolojisi” yeni veri toplama metodu olarak karşımıza çıkıyor. Araç üzerine monte edilmiş gelişmiş bir kamera ve konumlandırma düzeneği, 60 km/h hızla yol alırken dahi veri toplayabilmektedir. Bu orta ölçekli bir ilin 1000 km’lik yol ağına ait verinin, en fazla bir haftalık çalışma ile tamamlanacağı anlamına gelmektedir. Klasik metotlara göre onlarca kat daha hızlı veri toplanabilmektedir.

 

360 Derece Görüntü Alımı Teknolojisi

 

Yoğun kentleşme, yerleşim alanlarının büyümesi, trafik ve hava muhalefeti gibi nedenlerle giderek maliyetli hale gelen GIS verisi toplama ve güncel tutma işlemlerinin daha kısa zamanda yapılmasını sağlar.

Uydu görüntüleri uzunca bir süredir GIS için hızlı ve ucuz altlık veriyi sağladı. Kent içinde dikey yapılaşma bilgileri için yeterli olmayan uydu görüntülerini tamamlamak için fotoğraf makinaları, ölçüm cihazları ile insan gücü kullanılarak bu veriler elde edilmeye devam edildi.

360 derece görüntü alımı , dört ayrı kamera üst tarafta dört kamera altta olmak üzere toplam sekiz ayrı kamera ile 32 Megapiksel, stereo panoramik görüntü ve görüntü başına 8Milyon 3B nokta veya saniyede 24 milyon 3B nokta toplanabilen görüntünün sayısallaştırılmasını, katman bindirme veya öznitelik girişi gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Detaylı CBS verilerini oluşturmayı beklemeden devreye alınabilecek güncel veri sağlayan yegâne teknolojilerden birisidir. Saha çalışmaları, anket, numarataj, envanter toplama gibi hizmetler sonrasında toplanan veriler; veri giriş, veri tabanı, veri eşleştirme vb. detaylı işlemlerden geçirilerek kullanılabilirler. Sadece 360 masaüstü uygulaması ile kadastral harita, imar planı veya uydu görüntüsü hatta sadece tek bir parsel üzerinden dahi panoramik görüntüye ulaşmanızı, ölçü alabilmenizi ve sayısallaştırma yapabilmenizi imkân verir. Bu durum kurum henüz yeterli GIS/CBS altılıklarına sahip olmasa da 360 ile güncel panoramik görüntülerle çalışabilmesini sağlar.

Günüzümde “360 Derece Görüntü Alım Teknolojisi” yeni veri toplama metodu olarak karşımıza çıkıyor. Araç üzerine monte edilmiş gelişmiş bir kamera ve konumlandırma düzeneği, 60 km/h hızla yol alırken dahi veri toplayabilmektedir. Bu orta ölçekli bir ilin 1000 km’lik yol ağına ait verinin, en fazla bir haftalık çalışma ile tamamlanacağı anlamına gelmektedir. Klasik metotlara göre onlarca kat daha hızlı veri toplanabilmektedir.

sp3_2

Veriyi Topla, Yarı İşlenmiş Olarak Depola, Gerektiğinde Değerlendir ve Kullan

Klasik yöntemlerde veriyi topla, değerlendir, bir gün kullanılır mantığı geçerliyken, artık veriyi topla, yarı işlenmiş olarak depola, gerektiğinde değerlendir ve kullan sistematiğine geçiliyor. Tüm yol ağının halihazır haritasını üretip, henüz onda birini bile kullanamadan eskiyen pahalı bir veri yerine, çok ucuz maliyetlerle toplanıp gerektiğinde üzerinden ölçü alınarak, değerlendirme yapılabilen ucuz bir veri kullanmak gerekiyor. Bu sayede daha sık aralıklarla veri elde edebilmenin önü açılmaktadır.

sp3_3

Ölçüm ve Sayısallaştırma

Mühendisler, plancılar ve GIS uzmanları kentin altyapısını ofisten belirleyebilir, mevcut ve yeni altyapı elemanları tüm CBS veri seti ile beraber 360 fotoğraflar üzerine bindirilebilir.  Ölçüm yapmaya imkan veren 360 teknolojisi ile sahaya çıkmadan keşif amaçlı ölçümlendirme işlemlerinin birçoğu yapılabilir. Panoramik görüntüler üzerinde yapılan uzunluk, alan, yükseklik ölçümlerde 2-10 cm arasında doğruluk sağlanabilmektedir. Koordinat doğruluğu ise her durumda 1 metre altında sağlanabilirken, uygun açılardan 10-25 cm arasında doğruluklara ulaşılabilmektedir.

Genel Özellikler

Yüksek çözünürlüklü panoramik resimleri görüntüleyebilme

Düşük bant genişliklerinde veriyi akıcı bir şekilde kullanıcıya kullandırabilme

Resim üzerinde bulunulan nokta harita üzerinde işaretlenmesi ve resimdeki bakış yönünün harita üzerinde gösterilmesi

Resim üzerinde hareket edildikçe eşzamanlı olarak haritada hareket edebilme

Harita üzerinde işaretlenen koordinata ait en uygun panoramik resmin, en doğru bakış açısı ile gösterilmesi

Yaklaşma, uzaklaşma, 360 derece döndürme, resimdeki işaretlenen noktaya atlama, sokak ayrımlarında diğer yol bağlantısına atlama

Araç plakalarının ve yüzlerinin karartılması

sp3_4

Ölçülendirme

Konum hassasiyeti 1 metre altında elde edebilme, doğru konumlama ile 20 cm altında konum hassasiyeti

Resim içinde 2-50 cm arasında mesafeye bağlı olarak ölçüm hassasiyeti, doğru konumlama ile 2-15 cm arasında ölçüm hassasiyeti

Hem dikey nesnelerde (bina, tabela, duvar, elektrik direği vb.) hem de yatay nesnelerde (tol, kaldırım, açık arazi vb.) ölçüm imkânı

Uzunluk ölçme

Eğim ölçme

Yükseklik farkı ölme

Dikdörtgen alan ölçme

Çok noktalı alan ölçme

Koordinat ölçme

 

sp3_5

 

Envanter Çıkartma

KEOS üzerinde yapılan tabela sayısallaştırmaları otomatik olarak tabela resmi, tabela yüksekliği, tabela eni boyu ve alanı ile ilgili bina ve numarataj kaydına otomatik eklenir

Çöp konteynerları resimden işaretlendiğinde otomatik olarak sokağı, mahallesi, koordinatı elde edilir, açılan bir pencereden tipi, boşaltılma periyodu, sorumlu firması vb. girildikten sonra veri tabanına saklanır

Trafik ve elektrik şebeke envanteri koordinat ve sözel bilgileri ile saklanır

POI noktaları; kafe, pastane, fırın, sağlık, eğitim, kamu tesisleri sayısallaştırılır, öznitelik bilgileri ile birlikte saklanır

İşgaliye alanlarının resim üzerinden sayısallaştırılması, alan bilgileri ve işgal verinin netleştirilmesi

sp3_6

 

Diğer Özellikler

Ulaşım

360 ile devlet yolları, köy yolları, şehir içi yollar dahil tüm ulaşım ağıyla ilgili yol ve yol kenarı işaretleri, kaplama bilgisi hızlı bir şekilde güncellenebilir. Bu işlem büyük ölçüde otomatik hale getirilebilir. İki boyutlu ulaşım verilerini zengin 360 görüntüleri ile birleştirerek, mevcut bakım planlarını şık sunumlara çevirmek kolayca mümkün olmaktadır.

Altyapı Hizmetleri (Elektrik, Su, Atıksu, Gaz)

Sahadan veri toplama maliyetlerini düşürücü, ulaşılabilir bir çözüm olan 360 ile altyapı elemanlarının ölçülmesi ve bakım ihtiyacı tespiti işleri kolayca yapılabilmektedir.

Kamu Hizmetlerinde Verimlilik 

Kamu her türlü altyapı üstyapı hizmetlerini yürütürken saha bilgisine anlık olarak ihtiyaç duyar. Mevcudu, geçmişi bilmek, tespitte bulunmak, yürütülecek hizmete karar vermek için esastır. İhtiyaç duyduğunda her seferinde sahaya ekip çıkarmak yerine, tüm alanın 3 boyutlu modelini çıkartmak ve defalarca kullanmak imkânını kullanma zamanı geldi.

Acil Durum Yönetimi 

Hassas detaylar kolayca planlanıp, ilişkilendirilebilmektedir. Hasar tespitinde “öncesi – sonrası” görüntüleri üzerinden zamansal değerlendirme yapılabilmekte. Zarar önleme, planlama, afet öncesi hazırlıklarda 360 panoramik veri ile çok kullanışlıdır.

sp3_7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarına başvuru süresi 15 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile Trakya Üniversiteler Birliğince düzenlenecek olan “Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje …

Bir yanıt yazın