Perşembe , 20 Haziran 2024

POLAT YENİDEN BAŞKAN

   Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası 45 Olağan Genel Kurul Toplantısı odanın toplantı salonunda yapıldı. Cumartesi günü yapılan toplantıyı Başkan Cemal Polat “TZMO’nın 45. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz toplantısına hoş geldiniz. Toplantıyı başlatıyorum. Divan için benim önerim; Divan Başkanlığına hocamız Salih Çelik’i, saymanlığa Burak Kara’yı öneriyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum.” Polat’ın önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

   Divan yerini aldıktan sonra Divan Başkanlığına seçilen Salih Çelik kendilerini divana seçtikleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Şubemizin birçok çalışmaları var. Gündem gereği sırası geldiğinde bunları da konuşacağız” dedi. Gündemi okuyan Çelik; “Faaliyet Raporu’nun okunmasına sıra geldi. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben; bu konuda, ülkemizin tarımı konusunda bir şeyler biliyorum. Tarımda; her gün meralar, tarım toprakları azalmıştır. Ben bir toplantıya katıldım. Eski Tarım Bakanı Methi Eker’de vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın gerilediğini, tarıma büyük zararlar verildiğini söyledi. Saygımızdan dolayı orada sustum. Ben; toplantı sonrasında bakanın kendisiyle görüştüm. Cumhuriyet kurulduğunda kurulan çiftlikleri siz ne yaptınız? Özelleştirdiniz, dedim. Biz giderek tarımda geriliyoruz. Üniversitede bile gerekli eğitimi veremiyoruz. Bunun için üzgünüm” dedi.

   Çelik’ten sonra Polat slayt eşliğinde Faaliyet Raporu ile basında faaliyetleriyle ilgili çıkan haberlerden örnekler verdi. Polat’ın Faaliyet raporu sunumundan bazı satırlar: “Ziraat mühendislerinin mesleki hakları ve sorunları ile Ülkemizin tarımsal sorunları birebir ilişkilidir. Bu nedenle ülke tarımına sahip çıkmak mesleğe sahip çıkmak anlamına gelmektedir. ZMO’nın tarımsal politikalar açısından duyarlılığı hem eylem ve faaliyetlerinden hem de bu konulardaki çok sayıda hukuki mücadelelerinden görülebilmektedir.

   Bunların yanı sıra mesleki haklar ile yaşamın kendisi iç içedir. Bu noktadan hareketle ZMO olarak yaşama ve çevreye ne oranda sahip çıkılırsa o oranda mesleğe de sahip çıkılmış olacağının bilincindeyiz. ZMO’mız bir sivil toplum kuruluşu olarak demokratik sivil toplum için mücadelesini sürdürmelidir ve sürdürecektir.

   ZMO sadece kendi mesleki dalları içerisinde değil Türkiye’nin Cumhuriyetine, Atatürk ve ilkelerine, cumhuriyete saldırılarına karşı çıkmak görevleri arasındadır. ZMO bir görevi de; Türkiye tarımına sahip çıkmak, Türkiye Tarımının önündeki engelleri kaldırmak için çözümler geliştirmektir. Büyükşehir öyle bir anlatıldı ki; herkes çok güzel olacak sanıyor. İlk 5 yıl sonrasında yükümlülükleri artacak. Büyükşehir yasasının farkını çiftçilerimiz zamanla görecek.

   En son Atatürk Orman Çiftliği’nin katledilmesiyle tarımın sorunları arttı. Bugün; et, saman ithal eder hale geldik. Bunun temel nedeni; küçük çiftçiyi yok ederek, büyük çiftçilerle denge sağlanmamasıdır. Artan üretim maliyetleri çiftçiliği yok olma noktasına getirmiştir. Bugün küçük çiftçiyi ayakta tutan; süt birliklerinin, et birliklerinin, şeker fabrikalarının kurulmasıdır. Biz; çiftçinin sorunlarını yok edemezsek, ortadan kaldıramazsak, tarım biter.

   Şuanda nükleer santraller, doğalgaz çevrim santralleri ve kanal projesiyle Trakya yaşanmaz hale gelecektir. Tekirdağ’ın en büyük dezavantajı İstanbul’a yakın olmasıdır. Kısaca söylemek istediğim şu; ZMO yaşadığı alanın korunması, kamu yararını ön planda tutarak burada yaşayan çiftçilerin haklarını koruyarak, tarıma destek vererek, sürdürülmesini sağlamaktır.

   Odamızın çağdaş, demokratik, laik, Atatürkçü ve cumhuriyetçi düşüncesinden asla ödün vermeden yapısını daha ileri taşımak, odamız ile çiftçi ve sanayi işbirliğini güçlendirerek yaptırım gücümüzü etkin kılmak, çalışma grupları oluşturarak yöremiz ve bölge tarım politikasına katkıda bulunacak çalışmaları yapmak, üyelerimizin girişimcilik yönleri geliştirilerek istihdam yaratmak, bölgemizde kamu yararı doğrultusunda her türlü proje yapımına katkıda bulunmak. Üyelerin mesleki ve özlük haklarını savunmak, Toprak Koruma Kurulu’nda tarım topraklarının korunmasını en iyi şekilde savunmak için Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetimine Çağdaş Tarım Grubu olarak adayız.”

   Polat’tan sonra Divan Başkanı Çelik şunları söyledi: “Tarım deyip geçmemek lazım, tarım bizim; en olmazımız. Cumhuriyet zamanında tarımla ilgili elde edilen kuruluşlar var. Bunlar elden çıkarılmaya başlandı. Tarım alanları, meralar giderek azaldı. Bunlar önemli değilmiş gibi insanların dikkatini başka yere çekmeye çalışıyorlar. En tepede başlayan yolsuzluk ve kayırmalar tabana yansıyor. Etik değerler yok ediliyor. Toplumsal dejerenasyona doğru gidiyoruz. Diyanet bütçesi, Sağlık Bakanlığı bütçesinin iki katıdır. Doktor sayısı yetersiz olduğu halde imam sayısı giderek artıyor.”

   Çelik’ten sonra söz isteyen Cem Can; “Birkaç cümle de ben etmek istiyorum. ZMO kavga etmiyor, hakkını savunuyor. Varlığını muhafaza etmek için var olma mücadelesi veriyor. Birilerinin söylemleriyle, tu, kaka edilmeye çalışılıyoruz. Tarım alanları ortadan kalktığında, Ziraat Mühendisleri ne yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle biz; var olma mücadelesi veriyoruz. Bunu çok iyi anlatmamız lazım” dedi.

   Faaliyet raporu oy birliği ile kabul ve ibra edildi. Gelir gider hesabı, tahmini bütçe okundu oylandı. Yeni dönemde yönetime aday olan yönetim ve 6 kişilik merkez delege listesi okundu. Yeni yönetim ve merkez delege aday listesini oluşturan isimler ve kısa özgeçmişleri:

YÖNETİM KURULU (ASİL)       : Cemal Polat, Cem Can, Altan Yıldız, Onur Akarlar, Deniz Manazoğlu, Ergin Şinasi Alptekin, Nihal Kumbar.

   GENEL KURUL DELEGELERİ(ASİL): 1- Cemal POLAT, 2-Tolga ERDEM, 3-Ferruh YILMAZ, 4-İlhan MUMCU, 5-Cem CAN, 6-Kenan PİLATİN Listeyi okuduktan sonra Polat ZMO aldıkları arsada kendi binalarını yapacaklarını, seçimin Pazar günü Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacağını açıkladı.

   Polat’tan sonra Çelik’in “Cumhuriyet devrimlerine, ülkemize, tarıma sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizin, ülkemizin geleceği için odamıza sahip çıkalım, aidatlarımızı zamanında ödeyelim. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” cümleleriyle toplantı sona erdi. Pazar günü yapılan seçimde kullanılan biri geçersiz 176 oyun 175’ini alarak Cemal Polat yeniden Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi.

cemal polatCEMAL POLAT KİMDİR?

   Cemal POLAT   – 1958 doğumlu olup, Ç.Ü Ziraat Fakültesinin mezun oldu. 1983’ten beri Tekirdağ Ziraat Fakültesinde görev yapmaktadır. 1992-1997 yılları arasında T.Ü Malkara MYO ‘nun kurulmasında idareci olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın