Salı , 23 Nisan 2024

TRAKYA’DAKİ SURİYELİLER MECLİS GÜNDEMİNDE

EMRE KÖPRÜLÜ CHPMV   CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Üyesi Emre Köprülü, son olarak Türkiye-AB zirvesinde gündeme gelen, Suriyeli mülteciler sorununu Meclis gündemine taşıdı.

   AKP hükümetinin yanlış Suriye politikasının sonuçlarının Türkiye’ye ve vatandaşlara çıktığını belirterek, iç savaş sırasında, ülkelerinden kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriyeli sayısının Kasım 2015 itibari ile 5 milyonu aştığını vurgulayan Köprülü; önergesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı iken, “Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için psikolojik eşik 100 bin kişidir” sözlerini hatırlatarak, şu anda Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısının 2.2 milyona yükseldiğini belirtti.

   Genel olarak Trakya Bölgesi’ndeki Suriyeli mülteci durumunu da gündeme getiren Köprülü, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kaç Suriyeli sığınmacı bulunduğunu ve bu sayının illere göre dağılımı sordu.

Soru Önergesinde, Suriyeli mülteciler sorununun sadece bölge ülkeler için değil, Avrupa için de bir sorun haline geldiğini söyleyen Köprülü, sorularına Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye vaat edilen 3 Milyar Euro’nun ne şekilde ve hangi amaçla kullanılacağını da ekledi.

   Köprülü’nün Trakya’daki Suriyelilerle ilgili olarak verdiği soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim.

Suriye İç Savaşı, 15 Mart 2011’deki gösterilerle başlamış ve Nisan 2011’de ülke çapına yayılmıştır.

İç Savaş sırasında, ülkelerinden kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı Kasım 2015 itibari ile 5 milyonu aşmıştır.

2012 yılının Ekim ayında,Dışişleri Bakanı iken şahsınız, “Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için psikolojik eşik 100 bin kişidir” demenizin ardından üç yıl geçmiş, bu süre içerisinde Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısı 2.2 milyona yükselmiştir.

Suriyeli mülteciler sorunu sadece bölge ülkeler için değil, Avrupa için de bir sorun haline gelmiş; bu konu hakkındaTürkiye-AB Zirvesi geçtiğimiz Kasım ayındatoplanmıştır. Toplantının ardından özetle şu açıklamalar yapılmıştır:

“Avrupa Birliği, Türkiye’de acil ve sürekli insani yardım sağlayacaktır. Aynı zamanda, genel mali desteğini önemli ölçüde artıracaktır. Komisyon tarafından, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere ve evsahibi topluluklara etkin ve tamamlayıcı destek sağlamak amacıyla finanse edilen faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak ve etkin hale getirmek için Türkiye için bir Sığınmacı Mali İmkanı oluşturulmuştur. AB Türkiye’ye, başlangıç olarak, Birlik bütçesinden ve üye ülkelerin katkılarıyla 3 milyar Euro ilave kaynak sağlamayı taahhüt etmiştir. Gelişmeler ışığında, bu meblağa olan ihtiyaç ve fonun niteliği gözden geçirilecektir. Türkiye 2.2 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiği ve 8 milyar ABD Doları harcadığı cihetle, AB, Türkiye-AB işbirliği çerçevesinde, yük paylaşımının öneminin altını çizmiştir. Bu kapsamda, her iki taraf üye ülke ve hâlihazırdaki AB’nin yeniden yerleştirme plan ve programlarının yapacağı katkının önemini vurgulamıştır”

Buna göre;

  1. 01. 2012- 01.12.2015 tarihleri arasında Türk karasularında, diğer ülkelere yasa dışı geçmeye çalışan kaç kişi yakalanmıştır?
  2. Yasa dışı geçişler sırasında kaç kişi hayatını kaybetmiştir? Bunlardan kaçı 18 yaşın altındadır?
  3. 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen, Türkiye- AB Zirvesi sonunda yapılan açıklamada sözü geçen, birlik bütçesinden ve üye ülkelerin katkılarıyla oluşturulan 3 milyar Euro nasıl ve ne zaman Türkiye’ye verilecektir?
  4. Söz konusu 3 Milyar Euro, hangi bakanlığın yetkisinde kullanılacaktır?
  5. Bu para kamplarda yaşayan mülteciler için mi kullanılacaktır? Bu kampların dışında yaşayan mülteciler için ne tür bir çalışma yapılacaktır?
  6. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kaç Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır? Bu illere göre dağılımı nedir?
  7. Bu illerde herhangi bir mülteci kampı kurulması düşünülmekte midir?
  8. Bu üç kentte, 01.01.2012-01.11.2015 tarihleri arasında doğan Suriyeli mülteci çocukların sayısı nedir?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın