Cumartesi , 25 Mayıs 2024

TESKİ HİZMET BİNASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

31.03.2014 tarihinde 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılıBakanlarKuruluKararıile kurulan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında yerel yönetim hizmetlerinin önemli bir fonksiyonu olan içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini etkili bir şekilde sunmayı hedeflemiştir.

Hizmet alanı İl mülki sınırları olan idaremiz, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde yatırımlarına başlamış; tüm şehri kapsayacak şekilde kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yoğun mesai harcamaktadır.

Hizmetlerinin kalitesini, gelinen noktadan daha da ileriye taşımayı hedefleyen TESKİ Genel Müdürlüğü büyüyen ve gelişen Tekirdağ’ın su ve kanalizasyon hizmetlerini daha kaliteli sürdürebilmesi ve halkımıza daha iyi hizmet edebilmesi için yeni hizmet binası ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda İmar planlarında “Kent Merkezi” olarak tanımlanan alanda “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yakınında bulunan, 2764 ada 1 parsel kayıtlı taşınmaz, plan değişikliği yapılarak Belediye Hizmet Alanı(TESKİ)’ naçevrilerek kamulaştırma işlemleri başlamıştır. Toplam parsel alanı18.846,62m2 olup 15.865,11m2 alan kamulaştırılarak TESKİ adına tapu alınmıştır. 27.03.2015 tarih ve 2015/12 toplantı sayılı, 01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Proje yarışması düzenlenmesi kararı alınarak, Mimarlık Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğince: Mimarlar odası ve İnşaat Mühendisleri odaları ile yazışmalar yapılarak, 4 mimar 1 inşaat mühendisinden oluşan Asil Jüri, 2 mimar ve 1inşaat mühendisinden oluşan yedek jüri üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında, Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği Başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ personelinden oluşan Danışman Jüri Üyeleri, Raportörler ve Raportör Yardımcıları tespit edilerek İhtiyaç Programı ve Yarışma Teknik Şartname hazırlıklarına başlanmıştır. İhtiyaç programı tespit aşamasında TESKİ’de görev yapan tüm daire başkanları ve diğer Büyükşehir Belediyeleriyle görüşülerek geleceğe dönük personel sayısı ve tüm ihtiyaçlar değerlendirilerek asil, yedek, danışman, raportör ve raportör yardımcılarından oluşan tüm jüri üyeleri 1 kez Tekirdağ Mimarlar Odasında, 3 kez de İstanbul Karaköy Mimarlar odasında toplantı yaparak yemekhane ve toplantı salonları hariç 560 kişilik, toplam 28.188,00m2 lik alan tespit edilmiş ve şartname hazırlanarak,07.08.2015 tarih ve 29438 sayılı Resmi Gazetede Tekirdağ Hizmet Binası Yarışması ilan edilmiştir.

Bu kapsamda: Çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, doğal çevreyle uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten projemizde; yarışmamıza katılım maksadı ile 92 şartname alınmış ve 11 adedi elden 28 adedi kargo ile gönderilen 39 adet proje ile yarışmaya katılım olmuştur.

20-22 Kasım 2015 tarihleri arası jüri değerlendirme çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Sergi salonunda yapılarak yarışma sonuçları 26 Kasım 2015 tarihinde açıklanacak ve 05 Aralık 2015 tarihi saat 13:00’da NKÜ Konferans salonunda kolokyum yapılacaktır.

Yarışmaya, katılan tüm meslek mensuplarına başarılar diler, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen jüri üyeleri ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. Şafak BAŞA

TESKİ Genel Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın