Çarşamba , 29 Mayıs 2024

TEKİRDAĞ’DA ÇOĞUNLUK ÇEKİRDEK AİLELERDE

. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılından itibaren özel günlerde günün önemine atfen haber bülteni yayımlamaya başlamıştır. Bu kapsamda 2016 yılında “Aile Haftası”na özel olarak Bölge Müdürlüğümüzce bu bülten hazırlanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü İstatistikle Aile, 2015 bülteninden yararlanarak  “İstatistiklerle Aile, 2015 Tekirdağ İli Özel ” konulu bir basın bülteni hazırladı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür V. Kenan Çelebi imzasıyla gönderilen 11.5.2016 tarih ve 2016/66 sayılı yazıya göre Tekirdağ’da hanelerin çoğunluğunu çekirdek aileler oluşturmaktadır. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü’nün bülteni:

Tekirdağ ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında en düşük 26. il.

Hanehalkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Diğer bir ifade ile hanehalkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir. Ülkemizde ortalama hanehalkı büyüklüğü 2015 yılında 2014 yılına göre 0,1 kişi düşüşle 3,5 oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü illere göre incelendiğinde, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 7,0 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 6,4 kişi ile Hakkari, 5,9 kişi ile Şanlıurfa ve Batman, 5,7 kişi ile Siirt, Muş ve Ağrı illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,7 kişi ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini 2,8 kişi ile Balıkesir ve Eskişehir, 2,9 kişi ile Edirne, Kırklareli, Burdur, Tunceli, Sinop, Çankırı ve Muğla illeri izledi. 3 büyükşehrimizin ortalama hanehalkı büyüklükleri ise sırasıyla, İstanbul (3,5 kişi), Ankara (3,2 kişi) ve İzmir (3,1 kişi) olarak sıralanmıştır. Tekirdağ ili 3,2 kişilik hanehalkı büyüklüğüyle hanehalkı büyüklüğü en düşük 26. il olmuştur.

Tekirdağ hanelerinin çoğunluğu çekirdek aileden oluşmaktadır.

Tekirdağ’da bulunan 280 bin 140 hanenin 191 bin 358’i (%68,3) çekirdek aileden oluşan hane, 39 bin 605’i (%14,1) tek kişilik hane, 44 bin 81’i (%15,7) geniş aileden oluşan hane ve 5 bin 96’sı de (%1,8) çekirdek aile bulunmayan hane olarak dağılım göstermektedir. Ülkemizde ise hanelerin %66,9’u çekirdek aileden oluşan hane, %16,5’i geniş aileden oluşan hane, %14,4’ü tek kişilik hane ve %2,2’si de çekirdek aile bulunmayan aile olarak sıralanmıştır.

Çekirdek ailelerin çoğunluğu da eş ve çocuklardan oluşmaktadır.

Tekirdağ’da çekirdek aileden oluşan 191 bin 358 hane türlerine göre incelendiğinde %66,7’sinin eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, %23,8’inin sadece eşlerden oluşan çekirdek aile ve %9,6’sının da sadece ebeveyn ve çocuktan oluşan çekirdek aile olduğu görülmüştür.

Tekirdağ’da ailelerin %7,6’sı anne ve çocuktan oluşmaktadır.

Tekirdağ’da yalnız ebeveyn ve çocuktan oluşan çekirdek aile sayısı 18 bin 311’dir. Bu ailelerin 3 bin 808’i (%20,8) baba ve çocuktan, 14 bin 503’ü (%79,2) anne ve çocuktan oluşmaktadır. Yine toplam hanelerin %7,6’sını anne ve çocuktan, %2’sini de baba ve çocuktan oluşan çekirdek aileler oluşturmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın