Pazartesi , 17 Haziran 2024

SÜLEYMANPAŞA’NIN TESCİLLİ KÜLTÜR VALIKLARI

TARİHİBİNARESİM     Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı “Süleymanpaşa İlçe sınırları içerisinde bulunan tescilli yapılar” konulu bir basın açıklaması yayımladı: Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan basın açıklaması; “Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde 350 adet tescilli, sivil mimarlık örneği (2. Grup) ve 93 adet 1. Grup tescilli korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı mevcuttur.

   Bu tescilli sivil mimarlık örnekleri olan taşınmaz kültür varlığı yapılardan eskimiş ve yıkılmaya yüz tutmuş olanlar için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının görev, yetki ve sorumluluklarını içeren 7. Maddesinin (O) bendine istinaden, kuruluşu itibari ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından gerekli iş ve işlemlere başlanmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

ÇEVRE İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDEN YAPILAR KONTROL ALTINDA

Başlatılan çalışmalar kapsamında, 55 adet terk edildiği için eskimiş ve yıkılmaya yüz tutmuş yapı tespit edilerek dökümantasyon çalışması yapılmıştır.

Yıkılma tehlikesi olup, çevre için tehdit oluşturabilecek yapılarda güvenlik önlemlerinin alınması ve yapı sahiplerine sorumlu oldukları konular ile ilgili tebligat yapılması adına gerekli resmi yazılar Süleymanpaşa Belediyesi’ne gönderilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmalar sonucunda:

Konu ile ilgili proje kapsamında; 10 adet ( 263 ada18-27 parseller, 267 ada 23 parsel, 272 ada 4 parsel, 306 ada 1parsel, 308 ada 14 parsel, 313 ada 20-22 parseller, 316 ada 12 parsel, 315 ada 20 parsel nolu taşınmazlar) tescilli yapılar için rolöve proje ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma rölöve çalışmalarını yürütmektedir. 9 adet (254 ada 4 parsel, 263 ada 23 parsel, 272 ada 5 parsel, 291 ada 2 parsel, 300 ada 2 parsel, 313 ada 21 parsel, 309 ada 2 parsel, 312 ada 11 parsel, 614 ada 65 parsel nolu taşınmazlar) taşınmaz için rölöve projeleri hazırlatılması hizmet alım işi için ihale aşamasına gelinmiştir.

2 adet (614 ada 66-67 parseller) taşınmazın tüm projeleri de hazırlatılarak, kurul onayına sunulmuş; 247 ada 5 parselin projeleri onaylatılmıştır.

Ayrıca diğer tescilli yapıların ön çalışmaları da Belediyemiz tarafından devam ettirilmektedir.

Rölöve projeleri, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Edirne Bölge Müdürlüğü’ne iletilerek onaylanması gerekmekte olup, bu karar sonucunda, mail-i inhidam kararı çıkacak olanlar yıkılarak kalıntıları kaldırılacaktır.

MİRAS ATÖLYESİ İLE TEKİRDAĞ YENİ YÜZÜNE KAVUŞACAK

TARİHİ BİNA   Ayrıca, Belediyemiz tarafından hayata geçirilen MİRAS ATÖLYESİ 1 projesi ile Süleymanpaşa İlçesi kentsel sit alanındaki yapıları ayağa kaldırmak; eski dokuyu yaşatmak adına bölgesel bazı kamulaştırma ve sokak sağlıklaştırma projeleri hazırlamak üzere çalışmaları devam ettirilmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yukarıda belirtilen çalışmalar kapsamında sit alanında bulunan tarihi yapıları aslına sadık kalıp restore ederek, Süleymanpaşa İlçemizin sit alanlarını yeni yüzüne kavuşturacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın