Pazartesi , 17 Haziran 2024

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Marmara Ereğlisi İlçesinde Kömüre dayalı Termik Santral kurulmasına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı:

08.10.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan ve 14.10.2015 tarihinde askıya çıkarılan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı değişikliği ve plan notu değişikliği” ile “Tekirdağ İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve plan notu değişiklikleri” kapsamında İlimiz Marmara Ereğlisi İlçesinde enerji üretim ve depolama alanlarında “kömüre dayalı termik santral” kurulmasına olanak sağlayan yeni düzenlemeler getirildi.

MAHKEME KARARI YOK SAYILDI

09.05.2013 tarihinde onaylanan çevre düzeni planı değişikliklerinde yer alan “Kömürden enerji üretmek amacıyla” ibaresine ve “1/100000 ile 1/25000 ölçekli planların Marmara Ereğlisi İlçesinde Kömüre Dayalı Termik Santral kurulmasına ilişkin tüm maddelerin ve plan izah raporundaki değişikliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ” talebiyle açılan davalarda, Danıştay 6. Dairesince 22.04.2014 tarih ve 2013/7835 E. Sayılı dosya üzerinden yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plan değişikliği onaylanarak karara riayet edilmemiştir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, imar mevzuatına aykırı olduğu açık olan plan değişikliğinin; kamu yararı içermediğini, doğayı ve çevreyi tehdit eden unsurlar gözetilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itiraz edilmesi ve gerekli hukuki takibin yapılması hususlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm bu veriler ışığında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak; doğayı, çevreyi ve gelecek nesillerimizi tehdit edecek her türlü hareketin karşısında olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın