Perşembe , 25 Nisan 2024

KDV BORÇLARINA TAKSİT GELDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 20 Haziran’da yayımlanan Tahsilât İç Genelgesi’yle Katma Değer Vergisi borçları da tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı. Gelir idaresi başkanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen genelgede mükelleflerin bundan sonra KDV borçları da 6 taksitle ödenebilecekleri bildirildi. Daha önce vergi borcu bulunan mükelleflerden Katma Değer Vergisi borcu bulunanların bu borçları tecil ve taksitlendirme kapsamında değildi. Ancak Gelir Dairesi Bakanlığı tarafından yayınlanan 20 Haziran 2016 tarih ve 2016&2 seri no.lu Tahsilat İç Genelgesine göre bundan böyle Katma Değer Vergisi borçları da tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı.  KDV borcu bulunan mükellefleri 6 ayı aşmayacak şekilde borçlarının taksitlendirme yapılmasını bildiren genelge:

T.C.MALİYE BAKANLIĞI                                                      20/06/2016
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2016/2

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ayşe DİLBAY
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AÇILMA TALEPLERİNİ İLETTİLER

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı kafe ve restoran işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan sektör temsilcileri Tekirdağ …

Bir yanıt yazın